• kovo 11.jpg
  • Logo_NLB_neu.jpg
  • nuernberg_5.JPG
  • nuernberg_7.JPG

Aktualijos

VLB „Informacijos“ Nr. 02 (597)

BALANDIS-LIEPA, 2021

Vokietijos lietuvių bendruomenės žurnalas unikalus ne tik savo atsiradimo istorija, bet ir faktu, jog tai - vienintelis gilias tradicijas turintis lietuvių periodinis leidinys Vokietijoje. 

SKAITYTI


 

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija patvirtino Karalienės Mortos mokyklos statusą teikti nuotolinį ugdymą užsienyje gyvenančioms lietuvių šeimoms.  

Nuo ateinančių, 2021/2022 mokslo metų, mūsų mokykloje suteiksime galimybę mokytis: 

  • Nuotoliniu būdu. Šeimoms, kurios nori ugdyti vaiką Karalienės Mortos mokykloje, tačiau gyvena užsienyje, suteikiama galimybę lankyti mokyklą nuotoliniu būdu, t.y. vaikas dalyvauja pamokose ir kitose mokyklos veiklose, tačiau ne realiai klasėje, o prisijungęs nuotoliniu būdu iš namų. 
     
  • Lituanistinio mokymo dalykus.  Pradinėje mokykloje (1-4 klasės) - lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo; pagrindinėje mokykloje (5-10 klasės) - lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos, Lietuvos geografijos (nuo 6 klasės).  

Karalienės Mortos mokykloje vaikus mokome įtraukiai, be vadovėlių ir pratybų, pagal mokytojų specialiai parengtą medžiagą. Ugdymas atitinka Bendruosiuose ugdymo planuose numatytas konkrečios klasės ugdymo programas, išduodame valstybės pripažintus išsilavinimą patvirtinančius dokumentus - tad grįžus į Lietuvą vaikai galės tęsti ugdymą bet  kurioje lietuviškoje mokykloje. 

Užsiregistruokite individualiam pokalbiui, kurio metu atsakysime į visus Jums rūpimus klausimus - REGISTRACIJOS ANKETA.   

Ačiū, kad kartu saugojame lietuvišką kalbą. 


 

Sveikos gyvos ir sveiki gyvi, tiek maži, tiek dideli,

Tikiuosi, jog visi esate sveiki ir gerai nusiteikę.

Turiu keletą naujienų / idėjų:   

Geriamieji,

"Vokietijos lietuviai 1950-1990 metais“ – tai Vokietijos lietuvių bendruomenės garbės pirmininko, Lietuvių kultūros instituto įkūrėjo ir vadovo, pedagogo, aktyvaus visuomenininko, humanitarinių mokslų daktaro, Vokietijos lietuvių bendruomenės širdies – dr. VINCO BARTUSEVIČIAUS rankraštis, kuris knygos formatu taip ir nebespėjo būti publikuotas – rankraščiui dar nepasiekus redakcijos, autorius netikėtai mirė, ir rankraščio tapsmo pilnaverte knyga organizaciniai klausimai gulė ant velionio našlės pečių, o finansiniai – ant mūsų visų – PASAULIO LIETUVIŲ, kurie neabejingi savo ir Lietuvos istorijai bei ateičiai!

Gerbiamieji,
 

Maloniai kviečiame prisijungti!    KVIETIMAS


 

Joomla templates by a4joomla