• kovo 11.jpg
  • Logo_NLB_neu.jpg
  • nuernberg_5.JPG
  • nuernberg_7.JPG

Geriamieji,

"Vokietijos lietuviai 1950-1990 metais“ – tai Vokietijos lietuvių bendruomenės garbės pirmininko, Lietuvių kultūros instituto įkūrėjo ir vadovo, pedagogo, aktyvaus visuomenininko, humanitarinių mokslų daktaro, Vokietijos lietuvių bendruomenės širdies – dr. VINCO BARTUSEVIČIAUS rankraštis, kuris knygos formatu taip ir nebespėjo būti publikuotas – rankraščiui dar nepasiekus redakcijos, autorius netikėtai mirė, ir rankraščio tapsmo pilnaverte knyga organizaciniai klausimai gulė ant velionio našlės pečių, o finansiniai – ant mūsų visų – PASAULIO LIETUVIŲ, kurie neabejingi savo ir Lietuvos istorijai bei ateičiai!

„Vokietijos lietuviai 1950-1990 metais“ yra autoriaus pirmos knygos “Lietuviai DP stovyklose Vokietijoje 1945-1951“ tęsinys. Šioje knygoje dr. V. Bartusevičius išsamiai aprašo Vokietijos lietuvių visuomeninio, kultūrinio, politinio gyvenimo laikotarpio nuo 1950 iki 1990-ųjų metų iššūkius, rūpestį perduodant lietuvybę  jaunajai kartai, analizuoja Vokietijos lietuvių ryšius su Lietuva ir kitų kraštų bendruomenėmis, lietuvių paramą atsikuriančiai Lietuvos valstybei.

Daugiausia dėmesio čia skiriama Vokietijos lietuvių bendruomenės (VLB) veiklai, taip pat nuodugniai aprašoma Vasario 16-osios gimnazijos, Lietuvių kultūros instituto (LKI), Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos (VLJS) bei kitų organizacijų kūrimosi ir gyvavimo istorija.

Kad mes, mūsų vaikai ir anūkai galėtumėm geriau pažinti istoriją, kurią liudija būsimoje knygoje jos autorius, būtinos ir jos leidimo išlaidos, kurias norėtumėme pasidalinti su Jumis – paremkite knygos leidimą paaukodami kas kiek gali – taip paremsite kokybišką knygos išleidimą.

Aukas galite pervesti į šią sąskaitą:

Volksbank Darmstadt-Südhessen eG

Empfänger: Litauische Gemeinschaft in Deutschland e.V.

IBAN: DE57 5089 0000 0065 1819 16

BIC: GENODEF1VBD

Zweck: Spende für Buch Litauer in Deutschland

Iš anksto dėkojame Vokietijos lietuvių bendruomenės ir Lietuvių kultūros instituto valdybų vardu!

(Vokietijoje paaukojus iki 300 eurų užtenka banko ištraukos mokesčių inspekcijai.)

 

Pagarbiai,

________________________________________

Litauische Gemeinschaft in Deutschland e.V.

- Vokietijos Lietuvių Bendruomenė -

Kristina Braun

VLB valdybos vicepirmininkė

Stellv. Vorsitzende


 

Joomla templates by a4joomla