NLB Valdyba

2023 metų spalio 14 dieną naujai išrinkta NLB valdyba:

Iš kairės į dešinę: 

Sigitas Braun  (valdybos narys).

Oksana Braun  (valdybos narys).

Diana Braun (valdybos sekretorė)

Lina Kalvelytė-Mikeliūnienė  (valdybos pirmininkė)

Agnė Gläsel  (valdybos iždininkė)